สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย ในเครือสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์

                                 ABOUT US    |    EVENTS    |    NEWS    |    ALUMNI BOARD    |    CONTACT US

 

         

                                                                 คิดการใหญ่

                                                                

                                                                                              ประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์

                                                                                                                                                        

              ประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์ จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้าจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจบปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มงานเป็นวิศวกรโรงงานแต่เอาดีไม่ได้ เลยเบนเข็มทิศงานโดยเข้าสู่วงการโฆษณา หลังจากนั้นเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Brand Connections ซึ่งเป็นบริษัทโฆษณาของคนไทย ในช่วงที่วงการโฆษณาของเมืองไทยมีแต่บริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่  Brand Connections นำเสนอรูปแบบการโฆษณาแบบเบ็ดเสร็จแก่ลูกค้า จนประสบความสำเร็จอย่างมาก ปัจจุบันบริษัทของเขามียอดขาย กว่าพันล้านบาท ลูกค้าปัจจุบันคือ True, UBC, 7-11, Warner Brothers, และ 20 Century Fox  เป็นอาทิ  ประเสริฐมีผลงานการเขียนมากมาย ทางด้านการตลาดและโฆษณาตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจและวารสารด้านการตลาดอื่นๆ

          _____________________________________________________________________________________________________________________________________

                 

         ผมเชื่อว่าการวางแผนยุทธศาสตร์ในการทำธุรกิจต้องมีวิธีคิดแบบใหม่ เป็นการคิดแบบคิดการใหญ่ เพื่อให้ธุรกิจโตแบบก้าวกระโดด ไม่ใช่มุ่งหวังให้ธุรกิจโตแบบค่อยเป็นค่อยไป โตปีละ 5% หรือ 10%

       เพราะอะไร

       การโตแบบ Incremental growth เป็นการเจริญเติบโตที่ธุรกิจเราน่าจะโตช้ากว่าคู่แข่ง นั่นหมายความว่าเราจะเสียส่วนแบ่งตลาดให้คู่แข่ง คิดแบบนี้เสียเวลาคิด

      การคิดการใหญ่คือการโตแบบกระโดดกบ

      คุณเคยเห็นไหมว่ากบกระโดดเป็นอย่างไร การคิดการใหญ่คือเราจะโตแบบนั้น

      จะโตแบบก้าวกระโดดได้ ต้องมีกระบวนการคิดที่เป็นระบบถึงจะทำให้เราได้ผลลัพธ์ตามที่เรามุ่งหวัง

      ตามประสบการณ์ของผม  ผู้คนที่จะคิดการใหญ่ได้จะมีลำดับเส้นทางของการคิดที่เป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้

      ต้องเริ่มต้นว่าคุณต้องมีไอเดียทางธุรกิจที่ Sexy และยิ่งใหญ่ คำว่ายิ่งใหญ่ไม่ใช่ความหมายเชิงปริมาณ แต่เป็นแง่มุมด้านคุณภาพ

      จะทำอย่างนั้นได้  คุณต้องใช้สมองด้านขวาทำงาน จำไว้สมองด้านขวา ไม่ใช่ซ้ายครับ

      เมื่อมีไอเดียที่แจ๋ววับแล้ว คุณต้องเริ่มลงมือเขียนพิมพ์เขียวของ Business strategy เพื่อวาง Road map ว่าคุณจะมียุทธศาสตร์อะไร  ที่จะใช้เป็นเครื่องมือให้คุณสร้างฝันให้เป็นจริง

      การเขียน Business strategy ถึงตอนนี้คุณต้องพึ่งสมองด้านซ้ายแล้ว

      ยังไม่จบครับ

      สุดท้ายคุณต้องเป็นนักปฏิบัติ ลงมือทำในส่วนของ Execution ด้วยตัวคุณเอง ลงในรายละเอียดทุกขั้นตอนเพื่อส่งมอบไอเดียทางธุรกิจให้เป็นสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าของคุณสามารถสัมผัสได้

      ผมเห็นมามากแล้ว พวกที่ชอบทำงานด้วยปาก และขายฝันเก่งบนแผ่นกระดาษ แต่พอตอนลงมือทำไปไม่รอด

      สรุปอีกครั้งหนึ่ง ขั้นตอนของการคิดการใหญ่ เริ่มต้นด้วยสมองทางขวา ตามด้วยสมองด้านซ้าย แล้วยินดีให้มือเลอะเทอะ เพราะเข้าครัวปรุงอาหารด้วยตนเอง

      ประเด็นที่ผมจะชี้ให้เห็น  การคิดการใหญ่เป็นการเริ่มต้นด้วยสมองด้านขวา ในขณะที่การคิดแบบค่อยเป็นค่อยไปเป็นการกระตุ้นจากสมองด้านซ้าย

      ถ้าอย่างนั้น เรามาดูว่าสมองทั้งสองด้านทำงานแตกต่างกันอย่างไร

      ผมได้ข้อมูลดังกล่าวมาจากพรรคพวกที่เป็นนักอ่าน และขออนุญาติใช้ข้อความภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายว่าสมองทั้งสองข้างทำงานแตกต่างอย่างไร

      LEFT BRAIN FUNCTIONS
                             
        uses logic
        detail oriented
        facts rule
        present and past
        knowing
        acknowledges
        order/pattern perception
        reality based
        forms strategies
        practical
        safe


     RIGHT BRAIN FUNCTIONS

        uses feeling
        "big picture" oriented
        imagination rules
        present and future
        believes
        appreciates
        spatial perception
        fantasy based
        presents possibilities
        impetuous
        risk taking

     คุณลองอ่านดูอย่างละเอียด แล้วคุณคงจะเข้าใจว่าทำไม การคิดการใหญ่ต้องเริ่มต้นด้วยสมองด้านขวา

     แถมตอนท้ายอีกนิดหนึ่ง  คิดการใหญ่เป็นแล้ว  ต้องใจใหญ่ด้วย มันถึงจะไปด้วยกัน
 

 

                                               กลับไป มุมนักอ่าน พบ นักเขียน

 

หมายเหตุ : ลิขสิทธิ์ตามกฎหมายของบทความนี้ เป็นของผู้เขียนบทความแต่เพียงผู้เดียว ท่านผู้อ่านที่สนใจจะนำบทความนี้ ไปเผยแพร่ สามารถติดต่อได้ที่ info@cualumni.us             

                                                       

                          ABOUT US    |    EVENTS    |    NEWS    |    ALUMNI BOARD    |    CONTACT US

                          Copyright 2008 Chulalongkorn University Alumni Association of California