สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย ในเครือสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์

                                 ABOUT US      EVENTS      NEWS    |    ALUMNI BOARD      CONTACT US

 

         

                                                              คาถาแก้สาหัส         

                                                                

                                                                                              ประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์

                                                                                                                                                        

              ประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์ จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้าจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจบปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มงานเป็นวิศวกรโรงงานแต่เอาดีไม่ได้ เลยเบนเข็มทิศงานโดยเข้าสู่วงการโฆษณา หลังจากนั้นเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Brand Connections ซึ่งเป็นบริษัทโฆษณาของคนไทย ในช่วงที่วงการโฆษณาของเมืองไทยมีแต่บริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่  Brand Connections นำเสนอรูปแบบการโฆษณาแบบเบ็ดเสร็จแก่ลูกค้า จนประสบความสำเร็จอย่างมาก ปัจจุบันบริษัทของเขามียอดขาย กว่าพันล้านบาท ลูกค้าปัจจุบันคือ True, UBC, 7-11, Warner Brothers, และ 20 Century Fox  เป็นอาทิ  ประเสริฐมีผลงานการเขียนมากมาย ทางด้านการตลาดและโฆษณาตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจและวารสารด้านการตลาดอื่นๆ

          _____________________________________________________________________________________________________________________________________

                 

 

                 วันนี้บ้านเมืองเราต้องประสบกับวิบากกรรมที่มีรัฐบาลที่ไร้ความสามารถที่จะดูแลและแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศอันเกิดจากผลพวงของวิกฤตการณ์การเงินโลก

                 เพราะวันวันสมชายหมดเวลาไปกับการแก้ปัญหาตัวเองและคนในครอบครัว ในขณะที่สมัครพรรคพวกที่ถูกชักชวนมาบริหารประเทศเป็นพวกตัวสำรองที่เล่นใน Division 4 ทั้งสิ้น

                 สภาพการค้าขายในวินาทีนี้ส่งสัญญาณชัดเจนว่าเป็นกราฟหัวทิ่มในทุกวงการ ผู้ประกอบการทุกคนต้องแก้ปัญหาด้วยตนเอง อย่างอมืองอเท้าแล้วหวังลมลมแล้งแล้งว่าจะมีคนมาทำฝนเทียมให้ในยามที่น้ำแห้งบ่อ ไปทุกที ผมขอแนะนำคาถาแก้สาหัสไว้ดังนี้

                 1. มีทัศนคติที่ถูกต้อง  หัวใจคือเชื่อในพลังของความเปลี่ยนแปลง  ดำรงตนบนความเชื่อว่า “Change before you’re forced to change”  อย่าใช้ชีวิตเสมือนหนึ่งว่า “Business as usual” 

                 2. ใช้ความคิดริเริ่มทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน  ทำอะไรใหม่ๆ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ด้วยการตั้งคำถามว่า “Why not” ไม่ใช่ “Why”

                 3. อย่าปฏิเสธความจริง วิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้รุนแรงและเรื้อรัง อย่าคิดว่าเป็นเรื่องชั่วครู่ชั่วยาม แล้วมันจะดีขึ้นเอง ข้อเท็จจริงคือความผันผวนครั้งนี้ยาวและลึก การยอมรับความจริงทำให้เรากล้าเผชิญหน้ากับปัญหา

                 4. มีความชัดเจนในการแก้ปัญหาด้วยยุทธศาสตร์ที่แหลมคม ตัวอย่างเช่นเราต้องเลือกว่าในยามนี้ต้องการรักษาส่วนแบ่งตลาด หรือ Maintain margin ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ใช่ทำทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกัน ความชัดเจนของยุทธศาสตร์ทำให้ผู้ประกอบการฝ่าพายุเศรษฐกิจครั้งนี้ได้

                 5. มีความเข้าใจในธุรกิจของตนเองอย่างถ่องแท้ และรู้ว่าอะไรคือ Engine driver  ในยามลำบากอย่างนี้ต้องทำงานแบบไม่มั่ว การที่เรารู้จริงจะช่วยให้เรากล้าตัดสินใจกับปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน

                 6. หา Insight ของธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาส ถ้าเราเข้าใจคำว่า “เส้นผมบังภูเขา” จะทำให้เราเห็นโอกาสที่คู่แข่งมองไม่เห็น  ในกรณีนี้ต้องพึ่งความสามารถในการเป็นคนช่างสังเกตุ และ Analytical skill

                 7. Cash is king ผมคงไม่ต้องอธิบายความหมายของมัน การบริหารเงินสดให้มีสภาพคล่องจะสร้างความได้เปรียบให้กับองค์กรได้อย่างที่คุณนึกไม่ถึง

                 8. ไม่กลัวความเสี่ยง ผมมีความเชื่อว่าทางออกของปัญหาไม่ใช่การลดค่าใช้จ่าย แต่เป็น Redistribution ของค่าใช้จ่าย ต้องกล้าใช้เงินมากขึ้นกว่าเดิมในสิ่งที่ควรทำ ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการต้องยกมาตรฐานของ Quality bar ให้สูงขึ้นจากเดิม เพื่อให้การใช้เงินมีความคุ้มค่ามากกว่าเดิม

                 9. มี Street fighter sprit  การทำงานในยามวิกฤตไม่ใช่นั่งสั่งการอยู่ในที่ออฟฟิศอย่างเดียว คำว่า Street fighter คือทำงานแบบมือสกปรก  ใกล้ชิดลูกค้า  อยู่ที่หน้างาน เพื่อสัมผัสกับปัญหาแบบรู้จริง

                10. กระตุ้นให้พนักงานมีความฮึกเหิมในการเผชิญหน้ากับวิกฤต ถ้าทุกคนคิดว่าความขยันและ Street fighter spirit คือคาถาแก้สาหัสคุณไปรอดแน่

                 สุดท้ายการคิดว่าพระอาทิตย์ขึ้นทุกวันทางทิศตะวันออก และสวยขึ้นกว่าเดิมคือตัวช่วย

 

                                               กลับไป มุมนักอ่าน พบ นักเขียน

 

หมายเหตุ : ลิขสิทธิ์ตามกฎหมายของบทความนี้ เป็นของผู้เขียนบทความแต่เพียงผู้เดียว ท่านผู้อ่านที่สนใจจะนำบทความนี้ ไปเผยแพร่ สามารถติดต่อได้ที่ info@cualumni.us             

                                                       

                          ABOUT US      EVENTS    |    NEWS      ALUMNI BOARD      CONTACT US

                          Copyright 2008 Chulalongkorn University Alumni Association of California