สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย ในเครือสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์

                             ABOUT US  |  EVENTS  |  NEWS  |  ALUMNI BOARD  |  WEBBOARD  |  CONTACT US

 

        

     

                ในวโรกาสที่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เราได้รวบรวมเวปไซท์หลายๆแห่ง ที่น่าสนใจมาให้สมาชิก ได้อ่านกัน    

    บทความเกี่ยวกับพระราชกิจวัตรของพระองค์ท่าน และพระราชวงศ์   

   สารคดีเทิดพระเกียรติ ชุด "๙ คำพ่อสอน"  

    ความหมายของตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี  

     นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี   

                              

                                                                                                        

                     ABOUT US  |  EVENTS  |  NEWS  |  ALUMNI BOARD  |  WEBBOARD  |  CONTACT US

                          Copyright 2006 Chulalongkorn University Alumni Association of California